دوربین کهربایی

مجموعه نیروی اهریمنی او ، کتاب 3 : دوربین کهربایی

درباره‌ی این کتاب:

The Amber Spyglass is the third novel in the His Dark Materials trilogy, written by English author Philip Pullman. Published in 2000, it won the 2001 Whitbread Book of the Year award, the first children's novel to do so.

این شامل 14 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.