چاقوی ظریف

مجموعه نیروی اهریمنی او ، کتاب 2 : چاقوی ظریف

درباره‌ی این کتاب:

The Subtle Knife, the second book in the His Dark Materials series, is a young-adult fantasy novel written by Philip Pullman and published in 1997. The novel continues the adventures of Lyra Belacqua as she investigates the mysterious Dust phenomenon and searches for her father.

این شامل 16 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.