هومو دئوس

کتاب هومو دئوس

در رابطه با این کتاب:

Homo Deus - A Brief History of Tomorrow is a book written by Israeli author Yuval Noah Harari, professor at the Hebrew University in Jerusalem.

این کتاب شامل 14 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.