در حیات وحش

کتاب در حیات وحش

در رابطه با این کتاب:

Into the Wild is a 1996 non-fiction book written by Jon Krakauer. It is an expansion of a 9,000-word article by Krakauer on Christopher McCandless titled Death of an Innocent, which appeared in the January 1993 issue of Outside.

این کتاب شامل 6 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.