کاملا بخاطر بسپار - علم یادگیری موفق

کتاب کاملا بخاطر بسپار - علم یادگیری موفق

در رابطه با این کتاب:

Drawing on cognitive psychology and other fields, Make It Stick offers techniques for becoming more productive learners, and cautions against study habits and practice routines that turn out to be counterproductive.

این کتاب شامل 7 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.