تسلط - رابرت گرین

کتاب تسلط - رابرت گرین

در رابطه با این کتاب:

لهجه: امریکن نمره: 4.3 از 5 کتاب تسلط (Mastery) راهی را به شما نشان می‌دهد که جهت رسیدن به مهارتی که خواهانش هستید، باید طی کنید. نوع بخصوصی از توانایی و ذکاوت وجود دارد که نشان دهنده‌ی بالاترین سطح قدرت انسان‌هاست و این توانایی از دیرباز تاکنون منشأ تمام موفقیت‌های جامعه‌ی بشریت بوده است. البته چگونگی دستیابی به این توانایی‌ها در محیط‌های آموزشی همچون مدارس و دانشگاه‌ها به هیچ عنوان تدریس نمی‌شود، مدرسان نیز به هیچ‌وجه در مورد آن‌ها سخنی نمی‌گویند. این قابلیت و توانایی در واقع همان چیزی است که بزرگ‌ترین اشخاص تاریخ از آن بهره برده‌اند.

این کتاب شامل 22 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.