انسان خردمند

کتاب انسان خردمند

در رابطه با این کتاب:

Sapiens - A Brief History of Humankind is a book by Yuval Noah Harari first published in Hebrew in Israel in 2011, and in English in 2014. The book surveys the history of humankind from the evolution of archaic human species in the Stone Age up to the twenty-first century, focusing on Homo sapiens.

این کتاب شامل 21 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.