رسوایی در بوهمیا

مجموعه شرلوک هولمز ، کتاب 2 : رسوایی در بوهمیا

درباره‌ی این کتاب:

While the Dr. Watson got married and engaged in private medical practice, to Sherlock Holmes for help addressed German aristocrat who conceal their origin from the detective. But Holmes wasn’t difficult to immediately expose him. Count Von Kramm’s problem was that he was going to marry, and the woman with whom he had a love affair before, blackmailed him. She was charming opera singer and had a photo where they were together with him. The King’s agents have tried to searched photo, but couldn’t find. All hope of Sherlock Holmes, otherwise the wedding will be able to fail. To carry out the task will have to be reincarnated as a groom for penetrate into the house of blackmailer.

این شامل 4 زیر است:

پادشاه بوهمیا با یه زن دوست شده و زن عکس‌های اون رو داره و حالا پادشاه می‌خواد ازدواج کنه و عکس‌ها رو پس بگیره

هومز به شکل خدمتکار در اومده و می‌خواد عکس‌ها رو با کمک دوستش بگیره

هولمز با ترفند آتیش، تونست جای عکس‌ها رو تو خونه آیرین پیدا کنه

آیرین متوجه شده بود، مردی که به خونه‌اش اومده بود شرلوک هولمز بود و بنابراین عکس رو از قفسه برداشته بود و با همسرش برای همیشه انگلیس رو ترک کرده بود

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.