اتود در قرمز لاکی

مجموعه سری رمان های شرلوک هولمز ، کتاب 1 : اتود در قرمز لاکی

درباره‌ی این کتاب:

A Study in Scarlet is a popular Sherlock Holmes book written by author Arthur Conan Doyle. Being the first novel is the Holmes detective series by Doyle, A Study in Scarlet largely introduces the reader to the forthcoming series by Doyle. The story features the introduction of Sherlock Holmes and Dr. Watson through mutual friends and a mystery revolving around a corpse found at a derelict house in Brixton, England. A Study in Scarlet is highly recommened for those who enjoy Sherlock Holmes detective novels and also individuals who enjoy the works of Arthur Conan Doyle.

این شامل 14 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.