آخرین تیر

مجموعه سری رمان های شرلوک هولمز ، کتاب 8 : آخرین تیر

درباره‌ی این کتاب:

Dr Watson once again opens his portfolio to reveal eight strange cases solved by the keen intellect of the master detective. They range from murder and kidnapping to theft and treachery. Motives for the crimes may be vengeance, greed or jealousy - or what seems like practical jokes gone wrong.

این شامل 9 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.