کیمیاگر

کتاب کیمیاگر

در رابطه با این کتاب:

The Alchemist is a novel by Brazilian author Paulo Coelho that was first published in 1988. Originally written in Portuguese, it became a widely translated international bestseller.

این کتاب شامل 12 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.