عامل کشش

کتاب عامل کشش

در رابطه با این کتاب:

5 گام برای ایجاد ثروت (یا هر چیز دیگری) از درون و بیرون

این کتاب شامل 6 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.