مرشد و مارگریتا

کتاب مرشد و مارگریتا

در رابطه با این کتاب:

The Master and Margarita is a novel by Russian writer Mikhail Bulgakov, written in the Soviet Union between 1928 and 1940 during Stalin's regime. A censored version was published in Moscow magazine in 1966–1967, after the writer's death. The manuscript was not published as a book until 1967, and then first in Paris.

این کتاب شامل 33 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.