از دو که حرف می زنم، از چه حرف می زنم؟

کتاب از دو که حرف می زنم، از چه حرف می زنم؟

در رابطه با این کتاب:

What I Talk About When I Talk About Running is a memoir by Haruki Murakami in which he writes about his interest and participation in long-distance running. The book is translated by Philip Gabriel. Murakami started running in the early 1980s and since then has competed in over twenty marathons and an ultramarathon.

این کتاب شامل 10 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.