شب خوش ماه

مجموعه: 100 کتاب منتخب کودکانه / کتاب 3

شب خوش ماه

توضیح مختصر

In a great green room, tucked away in bed, is a little bunny. "Goodnight room, goodnight moon." And to all the familiar things in the softly lit room—to the picture of the three little bears sitting on chairs, to the clocks and his socks, to the mittens and the kittens, to everything one by one—the little bunny says goodnight.

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این کتاب را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی کتاب

Goodnight Moon

In the great green room There was a telephone And a red balloon And a picture of—

The cow jumping over the moon

And there were three little bears sitting on chairs

And two little kittens And a pair of mittens

And a little toyhouse And a young mouse

And a comb and a brush and a bowl full of mush And a quiet old lady who was whispering “hush”

Goodnight room

Goodnight moon Goodnight cow jumping over the moon

Goodnight light And the red balloon

Goodnight bears Goodnight chairs

Goodnight kittens And goodnight mittens

Goodnight clocks And goodnight socks

Goodnight little house And goodnight mouse

Goodnight comb And goodnight brush

Goodnight nobody Goodnight mush

And goodnight to the old lady whispering “hush”

Goodnight stars, goodnight air.

Goodnight noises everywhere

مشارکت کنندگان در این صفحه

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.