آیشمن در اورشلیم

سرفصل آیشمن در اورشلیم

در رابطه با این سرفصل:

آیشمن در اورشلیم: گزارشی از ابتذال شر کتابی است از هانا آرنت، نظریه‌پرداز سیاسی، که در سال ۱۹۶۳ منتشر شد. در این کتاب، آرنت؛ یهودی‌ای که در دورهٔ به قدرت رسیدن آدولف هیتلر از آلمان گریخت، گزارشی از محاکمهٔ آدولف آیشمن آورده ‌است.

این سرفصل شامل 19 سرفصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.