بخشنده

مجموعه چهارگانه بخشنده ، کتاب 1 : بخشنده

درباره‌ی این کتاب:

The Giver is a 1993 American young adult dystopian novel by Lois Lowry. It is set in a society which at first appears to be utopian but is revealed to be dystopian as the story progresses. The novel follows a 12-year-old boy named Jonas.

این شامل 6 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.