کتاب سوراخ ها

در رابطه با این کتاب:

Winner of the Newbery Medal and the National Book Award! This

این کتاب شامل 6 فصل زیر است:

 بخش 01
فصل 1 : بخش 01

 بخش 02
فصل 2 : بخش 02

 بخش 03
فصل 3 : بخش 03

 بخش 04
فصل 4 : بخش 04

 بخش 05
فصل 5 : بخش 05

 بخش 06
فصل 6 : بخش 06

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.