لولیتا

کتاب لولیتا

در رابطه با این کتاب:

Lolita is a 1955 novel written by Russian-American novelist Vladimir Nabokov. Many authors consider it the greatest work of the 20th century, and it has been included in several lists of best books

این کتاب شامل 10 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.