از فایلهای در هم خانوم بزیل فرنکویلر

کتاب از فایلهای در هم خانوم بزیل فرنکویلر

در رابطه با این کتاب:

From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler is a novel by E. L. Konigsburg. It was published by Atheneum in 1967, the second book published from two manuscripts the new writer had submitted to editor Jean E. Karl.

این کتاب شامل 3 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.