آخرین معما

مجموعه شرلوک هولمز ، کتاب 5 : آخرین معما

درباره‌ی این کتاب:

Holmes worked for the French government so Dr. Watson saw less and less of his friend. One fine evening Sherlock Holmes managed to visit his precious friend. Holmes told Watson about one criminal world genius, who created a powerful criminal network throughout London. It was James Moriarty, a famous professor from London. It was a gifted man with phenomenal mathematical abilities. An insidious teacher developed criminal schemes but no one could prove the guilt of this clever mathematician. Sherlock Holmes firmly decided to end the monstrous plans of Moriarty. In response, the professor threatened his rival. In case of his death, Moriarty promised to take Holmes with him. The detective strongly refused to back off.

این شامل 3 زیر است:

شرلوک هولمز فرد نابغه‌ای رو که پشت تمام جرایم لندن هست رو پیدا کرده و حالا جونش در خطره

هولمز داره همراه دوستش، واتسون، لندن رو ترک میکنه و میخواد پروفسور موریارتی و تمام افرادش رو دستگیر بکنه

شرلوک هلمز در نبرد آخر با پروفسور موریارتی به پایین آبشار میوفته و هر دو میمیرن و با اطلاعاتی که هولمز به پلیس داده بیشتر افراد پروفسور به زندان می‌افتن.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.