صورت زرد

مجموعه شرلوک هولمز ، کتاب 9 : صورت زرد

درباره‌ی این کتاب:

It happed in spring when Sherlock was walking in the park with his friend Dr. Watson. Sherlock Holmes suffered from tedium without work. At that time at Sherlock’s house had come strange guest and forgot his pipe. Returned home and looked at this thing, Holmes described this person exactly he was. His strange visitor was Mr. Grant Munro, he was a merchant of tobacco. Once his wife Effie went out, and returned very pale and panted. Munro didn’t know what Effie did at the highway at 3 a.m. He asked Holms to looked into this case because thought that his wife deceived him. She had been from America and had a husband and a daughter. But they had died.

این شامل 2 زیر است:

یک آقایی با همسرش به خوشی زندگی می‌کرده تا اینکه یک شخص عجیب با صورت زرد پیداش میشه.

این پرونده و معما خیلی راحت حل شد و هولمز خیلی تحت تاثیرش قرار گرفت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.