برف

کتاب برف

در رابطه با این کتاب:

Snow is a novel by Turkish writer Orhan Pamuk. Published in Turkish in 2002, it was translated into English by Maureen Freely and published in 2004.

این کتاب شامل 44 درس زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.