صندلی نقره ای

مجموعه سرگذشت نارنیا ، کتاب 4 : صندلی نقره ای

درباره‌ی این کتاب:

Eustace and Jill escape from the bullies at school through a strange door in the wall, which, for once, is unlocked. It leads to the open moor...or does it? Once again Aslan has a task for the children, and Narnia needs them. Through dangers untold and caverns deep and dark, they pursue the quest that brings them face to face with the evil Witch. She must be defeated if Prince Rillian is to be saved.

این شامل 5 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.