گرد آوری آبی

مجموعه چهارگانه بخشنده ، کتاب 2 : گرد آوری آبی

درباره‌ی این کتاب:

Gathering Blue is a young adult-social science novel, written by Lois Lowry and released in the year 2000. It is a companion book to The Giver being set in the same future time period and universe, treating some of the same themes, and is followed by Messenger, and Son in The Giver Quartet.

این شامل 23 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.