5 دانه پرتقال

مجموعه شرلوک هولمز ، کتاب 6 : 5 دانه پرتقال

درباره‌ی این کتاب:

Colonel Elias Openshaw has been a large planter in the South of U.S. But he returned at motherland, to England after war. Elias used to be brave and determined, but he become horrified, when received an envelope with letters “K.K.K.” on it, and inside was nothing but the five orange pips. Fourteen month later the exact same letter was send to his brother Joseph. Five days after that he died falling down from the hill and breaking his head. Almost two years left and now letter with five pips received John Openshaw the Joseph’s father.

این شامل 4 زیر است:

عموی یک مرد جوون که در جنگ داخلی آمریکا بر علیه سیاه‌ها می‌جنگیده، به شکل مرموزی مرده و اون از شرلوک هولمز تقاضای کمک میکنه

نامه‌ای که به عنوان هشدار دست عمو و پدر رسیده و اونها بعد از نامه مردن، حالا به دست مرد جوون رسیده

شرلوک هولمز معنی کلمه کاکاکا و دلیل اینکه چرا میخوان اوپن‌شاو رو بکشن رو می‌فهمه.

شرلوک هولمز نتونست جلوی قتل جان اوپن‌شاو رو بگیره ولی قاتلانش در دریا مردن.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.