تفکر،سریع و کند

کتاب تفکر،سریع و کند

در رابطه با این کتاب:

Thinking, Fast and Slow is a best-selling book published in 2011 by Nobel Memorial Prize in Economic Sciences laureate Daniel Kahneman.

این کتاب شامل 41 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.