تاریخچه مختصر زمان

کتاب تاریخچه مختصر زمان

در رابطه با این کتاب:

لهجه: بریتیش. نمره آدیبل : 6.0 کتاب تاریخچه مختصر زمان، به پرده‌گشایی از اسرار گیتی پرداخته و قوانین موجود در جهان را با زبانی ساده توضیح می‌دهد. استیون هاوکینگ نویسنده کتاب تاریخچه مختصر زمان در این کتاب به توضیح قوانین حاکم بر گیتی مانند جاذبه، نسبیت عام، نیروی الکترومغناطیسی پرداخته و پدیده‌هایی چون خلق ستاره‌ها، کهکشان‌ها و سیاه‌چاله را از طریق همین قوانین توضیح می‌دهد. کتاب تاریخچه مختصر زمان، داستان شکل‌گیری جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم؛ از انفجار بزرگ (بیگ بنگ) تا جهان بی‌انتهایی که هیچ حد و مرزی نمی‌توان برایش قائل شد. هاوکینگ در این کتاب می‌کوشد تا جدا از معادلات پیچیده به طرزی شیوا و ساده قوانین موجود در جهان را برای کسانی که آشنایی با آن ندارند، توضیح دهد.

این کتاب شامل 23 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.