مرگ در ادینبورگ

کتاب انگوس فلمیمینگ - نویسنده داستان های مجرمانه ، مجموعه 1 : مرگ در ادینبورگ

درباره‌ی این مجموعه:

Angus returned from England to Edinburgh. He was very happy. The fact is that nine months ago, he published a book and it brought him unprecedented success. His life turned upside down. He had 15 years of uncertainty before the publication. Now Angus is a very popular person. Twenty publishers are fighting for the right to work with him. They want him to start writing a new crime story. But the writer wants to have a short break at home. A new crime happened in Edinburgh and Angus was one of the first people to learn about it. Many police officers were his friends. Angus was even in love with a woman, who was from this area. After visiting the crime place, the writer understood that he had already started a new book. He has to investigate this case on his own and find the murderer.

این شامل 10 زیر است:

آنگوس به صحنه‌ی قتلی در آرتور سیت میره.

آنگوس که اولین رمانش به موفقیت فوری رسیده، سگ فراری پلیس رو پیدا کرد.

آنگوس دختر مو قرمزی که قبلاً دیده بود رو در حال صحبت با مرد جوونی دید.

آنگوس ایده‌ای مبهم برای کتاب بعدیش به ذهنش رسید.

آنگوس با یکی از دوستانش دیدار می‌کنه و اطلاعاتی درباره‌ی مالک گالری مرده به دست میاره.

آنگوس به گالری مرد مرده میره و با زنش حرف میزنه.

خانم برادی سگ رو به آگنوس سپرد.

راس به آنگوس میگه مضنون جدید خانم برادی هست.

آنگوس با دختر مو قرمز حرف میزنه و می‌فهمه کیه.

قاتل الانور برادی بود.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.