پسر

مجموعه چهارگانه بخشنده ، کتاب 4 : پسر

درباره‌ی این کتاب:

Son is the final entry in The Giver Quartet by Lois Lowry. It was preceded by Messenger, the third book of the series. The book follows Claire, the mother of Gabriel, the baby seen in The Giver.

این شامل 45 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.