در دور دست های کوهستان

مجموعه سهم من از کوهستان ، کتاب 2 : در دور دست های کوهستان

درباره‌ی این کتاب:

Two years ago, Sam ran away from New York City to live in the Catskill Mountains. Now his younger sister Alice has joined him and is quietly living in a tree house of her own nearby. Their peaceful life is shattered when a conservation officer confiscates Sam’s falcon, Frightful, and Alice suddenly vanishes. Sam leaves his home to search for Alice, hoping to find Frightful, too. But the trail to the far side of the mountain may lead Sam into great danger.

این شامل 15 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.