برنده در لوس آنجلس

مجموعه کارآگاه لنی ساموئل ، کتاب 1 : برنده در لوس آنجلس

درباره‌ی این کتاب:

Lenny Samuel is a private detective. One day, a client comes to his office. This is Sandy Bonner. Sandy tells Lenny about her racehorse Chief. The horse disappeared. Sandy asked the detective to find it. Lenny has never searched for the horses, only people. He didn't like this case, but on the other hand he was in debts. And the horse races seemed to be a very profitable business. The man who had stolen Chief was a bad villain named Ventanas. His partner Dick Gates just rented the horse for an hour and rode away. He didn't come back. Ventanas planned to put Chief in a race again and get much money. Chief was one of the best racehorses before it retired. When it really won the race, Ventanas decided to kill the horse and its owner.

این شامل 11 زیر است:

ساموئل از تعطیلات برگشته بود و به یه کار نیاز داره تا قرضش رو بده.

ساموئل یک کار گرفته و دنبال یک اسب مسابقه دزدیده شده میگرده.

ساموئل تصمیم میگیره سندی بانر رو تعقیب کنه و اطلاعات بیشتری به دست بیاره.

ساموئل به پیست سانتا روزیتا رفته و داره سعی میکنه اطلاعاتی به دست بیاره.

ساموئل که دنبال اسب می‌گرده وارد اصطبل میشه و اونجا دو تا مرد می‌گیرنش و کتکش می‌زنن.

اسلیم، ساموئل رو پیدا می‌کنه و دست‌هاش رو باز می‌کنه.

سندی بانر به خاطر اینکه ساموئل مرتکب یه اشتباه شده دیگه نمی‌خواد براش کاری کنه.

ساموئل به پیست میره و روی اسبی که سندی اسمش رو گفته بود شرط میبنده.

ساموئل شرط رو می‌بره و بعد از مسابقه یه در مخفی داخل اصطبل پیدا می‌کنه.

ساموئل شف رو پیدا می‌کنه و نقشه مجرمین رو میفهمه.

ساموئل جون سندی بانر رو نجات میده و مجرم‌ها رو دستگیر میکنه.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.