آخر الزمان

مجموعه دزدان دریایی کارائیب ، کتاب 2 : آخر الزمان

درباره‌ی این کتاب:

This is the final part of the trilogy Pirates of the Caribbean. "Do you agree to go to the end of the world and farther to bring back the handsome Jack and his Pearl?" Bravely hurling himself with a sword at the villain, Captain Jack Sparrow disappeared along with his ship in the jaws of the monster. But it is naive to believe that the brave pirate Jack will disappear forever. After leaving the real world he found himself in a surreal reality. You will meet Will Turner again, who used to be a humble blacksmith and now he is a pirate. His beloved Elizabeth Swann made a mean act and it made Jack fell into the "eternal nowhere". What can we expect from Elizabeth after that? The answer to this question is located "At World's End." In this part, the characters will face a common enemy. They will forget all their disagreements to defeat him.

این شامل 12 زیر است:

کمپانی تجاری هند شرقی صاحب قلب دیوی جونز هست و به اقیانوس‌ها فرمانروایی می‌کنه و می‌خواد تمام دزدان دریایی رو بکشه. جک اسپارو و مروارید سیاه در ته اقیانوس‌هان.

الیزابت و ویل برای نجات جک اسپارو و برگردوندن اون از دنیای مردگان، با کمک دوست جک، باربوسا رو از دنیای مردگان برگردوندن و به سنگاپور رفتن.

الیزابت و ویل و باربوسا از رئیس دزدان دریایی سنگاپور نقشه‌ی دنیای مردگان رو می‌خوان.

ویل تونست نقشه‌ی دنیای مردگان رو بگیره و برای پیدا کردن جک، همراه باربوسا و بقیه راهی دنیای مردگان شدن.

ویل و الیزابت و بقیه، جک رو پیدا می‌کنن و می‌خوان برگردن. ولی برای برگشتن به دنیای زندگان جک به نقشه‌های باربوسا نیاز داره.

جک متوجه منظور نقشه‌ها میشه و کشتی رو برعکس می‌کنن و به دنیای زندگان بر می‌گردن.

ویل به جک و باربوسا کلک زد و مروارید سیاه رو گرفت و جک رو به لرد بکت تحویل داد.

سائو فنگ قبول می‌کنه به باربوسا کمک کنه، ولی الیزابت رو با خودش می‌بره. جک به بکت پیشنهاد میده، رؤسای دزدان دریایی رو بهش بده.

سائو فنگ قبل از مرگش، الیزابت رو به جای خودش رئیس دزد دریایی می‌کنه. هلندی سرگردان به کشتی الیزابت حمله می‌کنه و اونا رو دستگیر می‌کنن.

جک به ویل پیشنهاد میده بره و به جای جونز کاپیتان هلندی بشه. پدر ویل رو آزاد کنه و خودش هم تا ابد زنده بمونه. نورینگتون به الیزابت و افرادش کمک کرد از هلندی فرار کنن ولی خودش مُرد.

الیزابت پادشاه دیوان برترن میشه و با هلندی و بکت جنگ آغاز می‌کنه. جک رو تحویل جونز میده و جنگ شروع میشه.

دزدان دریایی در نبرد با بکت پیروز شدن. ویل کاپیتان هلندی شد. و الیزابت و ویل پسردار شدن.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.