رابط آمستردام

مجموعه کیت ینسن - خبرنگار حرفه ای ، کتاب 2 : رابط آمستردام

درباره‌ی این کتاب:

Kate Jensen – is a professional reporter. She likes her work but her impulsive boss often annoys her by tantrums. One day she had a nice meeting with her old friend and ex-colleague Max who proposed her to write the story about a football club that he has ruled with his brother. They arranged to get in touch on the phone in a few days. But two days later Max was killed. When Kate found out that Max had been found dead in Amsterdam, she tried to get business trip from her boss and finally went to Holland. The main police version was a murder for stealing pocket money. But Kate's experience and her knowledge about dead friend's life style said her that there was something else. And exactly not the elementary muggers attack. Later Kate learned more about last Max's business and his 25 percent share of the club. So who was interested in Max's death?

این شامل 16 زیر است:

دوست قدیمی کیت، بعد از دیدارشون در آمستردام مرده پیدا شد.

کیت برای پیدا کردن قاتل مکس به آمستردام میره.

کیت با دوستی که در پلیس هلند داشت درباره مکس صحبت می‌کنه.

کیت با فوتبالیستی که مکس قبل از مرگش باهاش دیدار کرده بود، حرف میزنه.

پلیس قاتل مکس رو پیدا کرده ولی کیت فکر می‌کنه قاتل واقعی اون نیست.

کیت اطلاعات جدیدی از مردی مست به دست میاره.

کیت به دیدن مدرسه و باشگاه روتردام و صحبت با برادر مکس میره.

کیت پیامی دریافت کرده که نوشته درباره شرط‌بندی تحقیق کنه.

کیت لیست شرط‌بندی‌های بزرگ رو درمیاره.

کیت با رئیس دایره قتل پلیس هلند حرف میزنه.

بازیکن اسبق تیم روتردام هم کشته میشه.

کیت با دروازه‌بان حرف میزنه و اون همه چی رو بهش میگه.

یک نفر در اتاق هتل به کیت حمله می‌کنه.

کیت می‌تونه از خونه‌ی کریسشنز فرار کنه و به پلیس اطلاع بده.

همه‌ی ماجرا توضیح داده میشه و کریسشنز دستگیر میشه.

کیت گزارش رو می‌نویسه و برای روزنامه می‌فرسته.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.