پدر پولدار، پدر فقیر

کتاب پدر پولدار، پدر فقیر

در رابطه با این کتاب:

Rich Dad Poor Dad is Robert's story of growing up with two dads — his real father and the father of his best friend, his rich dad — and the ways in which both men shaped his thoughts about money and investing. The book explodes the myth that you need to earn a high income to be rich and explains the difference between working for money and having your money work for you.

این کتاب شامل 18 فصل زیر است:

بخش معرفی از کتاب پدر پولدار، پدر فقیر

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.