بنی گریپ

مجموعه: کارآگاه لنی ساموئل / کتاب: زنی که ناپدید شد / فصل 7

بنی گریپ

توضیح مختصر

ساموئل دوست پسر الانی رو تو وان خونه‌اش مرده پیدا می‌کنه.

  • زمان مطالعه 5 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی فصل

فصل هفتم

بنی گریپ

به ساعتم نگاه کردم. حوالی ساعت یازده بود. برگشتم به کافه و پرسیدم میتونم دفترچه تلفن رو نگاه کنم. صفحه حرف ال رو ورق زدم و با انگشتم اومدم پایین صفحه. کمی بعد، اسمی که دنبالش می‌گشتم رو پیدا کردم. لاس کاباناس. با دقت بیشتری نگاه کردم. آدرس لاس کاباناس: گلدن درایو ۲۳۲، شماره تلفن:
3230313.

از کافه بیرون اومدم و به جایی که کرایسلر رو پارک کرده بودم رفتم. هنوز وقت ناهار نشده بود، بنابراین تصمیم گرفتم برم ببینم لاس کاباناس چه جور جاییه. تقریبًا بیست دقیقه طول کشید تا به اونجا برم و ده دقیقه دیگه طول کشید تا جایی برای پارک پیدا کنم.

تا حالا روز به یه کلوپ شبانه رفتین؟ یه ظاهر خیلی دپرس‌کننده داره. شب‌ها کلوپ شبانه عالی دیده میشه. هر چند که ساعت دوازده و ربع صبح یه جای قدیمی، خالی و کثیف به نظر می‌رسه. مردی که در لاس کاباناس دیدم هم یه مرد پیر، خالی و کثیف بود.

پنج دقیقه زنگ زدم تا جواب بده. حتی اون موقع هم در رو باز نکرد. به جاش یه پنجره کوچیک روی در رو باز کرد.

پرسید: “چی میخوای؟ کلوپ تا قبل از ساعت ده شب باز نمیشه.”

گفتم: “دنبال یه نفر می‌گردم. یه نفر به اسم بنی گریپ.”

مرد جواب داد: “کسی به اسم بنی گریپ نمیشناسم.” و شروع به بستن پنجره کرد.

گفتم: “یه دقیقه صبر کن.” و پنج دلار از پنجره هول دادم تو.

مرد گفت: “حالا بهتر شد.”

و در رو باز کرد و گذاشت برم داخل.

پشت سرش به طرف پیست رقص رفتم. مرد نظافتچی بود. جارو رو برداشت و شروع به تمیز کردن زمین کرد.

دوباره از مرد پرسیدم: “میدونی کجا میتونم بنی گریپ رو پیدا کنم؟”

مرد گفت: “اگه امشب ساعت ده برگردی، میتونی بنی گریپ رو اینجا پیدا کنی. اون نوازنده درام گروهه.”

پنج دلار دیگه به مرد دادم.

پرسیدم: “الان بینی رو کجا میتونم پیدا کنم؟”

مرد یه تیکه کاغذ از رو زمین برداشت و یه آدرس روش نوشت.

کاغذ رو گرفتم و سریع رفتم.

وقتی با کرایسلر خاکستریم از لاس کاباناس می‌رفتم، به آدرسی که نظافتچی نوشته بود نگاه کردم.

خیابان ۵۳۱۴ آرودا

غرب لوس‌آنجلس

خیابان ۵۳۱۴ آرودا پپر از آپارتمان‌های قدیمی بود. چند دلار به دربان دادم و اون بهم گفت آپارتمان بنی گریپ کدومه. از راه‌پله‌های باریک و تاریک بالا رفتم تا به طبقه پنجم رسیدم. داشتم دنبال آپارتمان پلاک ۵۰۷ می‌گشتم.

در آپارتمان ۵۰۷ رو زدم و منتظر موندم. هیچ جوابی نیومد. بنابراین زنگ زدم. هیچکس جواب نداد. دوباره محکم در زدم. باز هم کسی جواب نداد.

در رو هول دادم و به آسونی بازش کردم. منتظر موندم. هیچ صدایی از داخل آپارتمان نیومد و بنابراین رفتم داخل. چراغ‌ها روشن بودن و پرده‌ها کشیده بودن. آپارتمان خیلی کوچک بود. یه اتاق اصلی داشت که به عنوان نشیمن، اتاق غذاخوری و اتاق خواب استفاده می‌شد. اتاق دو تا در داشت. یکی از درها به آشپزخونه میرفت و یکی دیگه به حمام.

اتاق اصلی خیلی نامرتب بود. میز پر از بشقاب‌ و لیوان کثیف بود و سه تا زیرسیگاری روی زمین بودن. یه بوی خیلی شدید از اتاق میومد.

آشپزخونه رو نگاه کردم. آشپزخونه هم کثیف و نامرتب بود. به طرف حموم رفتم. در حموم رو باز کردم.

بنی گریپ توی وان بود. دست چپش از کنار وان آویزون بود. ناخن‌های دستش مرتب گرفته شده بودن. و یه حلقه طلا تو یکی از انگشتاش داشت. مچش با آستین پیراهنش پوشیده شده بود که کمی کثیف بود. نتونستم بقیه بازوش رو ببینم برای این که زیر آب بود.

سر بنی گریپ بیرون آب بود. یه صورت خوش قیافه داشت و موهای مشکی بلند. چشماش کاملاً باز بودن. تنها قسمتی از بدنش که بیرون آب بود پاهاش بودن. ولی نتونستم انگشتاش رو ببینم. برای این که کفش‌ها و جوراب‌هاش پاش بودن. آب وان قرمز بود.

درپوش وان رو برداشتم تا آب بره. وقتی وان خالی شد، مرد مرده رو با دقت بیشتری نگاه کردم. چند ساعت بود که مرده بود. اول تو سینش شلیک شده بود و بعد هولش داده بودن تو وان. به کف زمین حموم نگاه کردم. اونجا هم خون بود و من روش ایستاده بودم. رفتم عقب و با آب خون رو از روی کفش‌هام پاک کردم.

بعد دوباره سریع دور و بر اتاق اصلی رو نگاه کردم. کت مرد مرده روی صندلی بود و من جیب‌هاش رو گشتم. چند دلار و گواهی رانندگی پیدا کردم. عکس مرد مرده رو گواهی رانندگی بود. گواهی متعلق به بنی گریپ بود و آدرس روی گواهی خیابان آرودا ۵۳۱۴ غرب لس‌آنجلس بود. مرد مرده توی وان خود بنی گریپ بود.

متن انگلیسی فصل

Chapter seven

Benny Greep

I looked at my watch. It was nearly eleven o’clock. I went back into the cafe and asked if I could look at the telephone book. I turned to “L” and ran my finger down the outside of the page. Soon, I found the name I was looking for: “Las Cabanas”. I looked more closely. The address was: Las Cabanas, 232 Golden Drive. Telephone: 323.0313

I left the cafe and walked over to where I had parked the Chrysler. It wasn’t time for lunch yet, so I decided to go and see what Las Cabanas was like. It took me nearly twenty minutes to drive there and another ten minutes to find somewhere to park.

Have you ever seen a night club in the daytime? It’s a very depressing sight. At night, a nightclub seems wonderful. However, at a quarter to twelve in the morning, it looks old, empty and dirty. The man I met at Las Cabanas looked old, empty and dirty, too.

I rang the bell for five minutes before he answered the door. Even then, he didn’t open the door itself. Instead, he opened a small window in the door.

‘What do you want?’ he asked. ‘The club doesn’t open until ten o’clock tonight.’

‘I’m looking for someone,’ I said, ‘someone called Benny Greep.’

‘I don’t know anyone called Benny Greep,’ the man replied and started to shut the window.

‘Wait a minute,’ I said and pushed five dollars through the window.

‘That’s better,’ the man said.

And he opened the door and let me in.

I followed him across the dance floor. The man was a cleaner. He picked up a brush and began to clean the floor.

‘Do you know where I can find Benny Greep?’ I asked the man again.

‘If you come back tonight at ten o’clock, you’ll find Benny Greep here,’ the man said. ‘Benny plays the drums in the band.’

I gave the man another five dollars.

‘Where can I find Benny now?’ I asked.

The man picked up a piece of paper from the floor and wrote an address on it.

I took the paper and left immediately.

As I drove the grey Chrysler away from Las Cabanas, I looked at the address the cleaner had written:

5314 ARVIEDA STREET

WEST LOS ANGELES

5314 Arvieda Street was an old block of apartments. I gave the porter a couple of dollars and he told me which was Benny Greep’s apartment. I walked up the narrow, dark stairs until I came to the fifth floor. I was looking for Apartment 507.

I knocked on the door of Apartment 507 and waited. There was no answer, so I rang the bell. No answer. I knocked again, hard. There was still no answer.

I pushed against the door and it opened easily. I waited. There was no sound from the apartment, so I went in. The light was on and the curtains were drawn. The apartment was very small. There was one main room, which was used as the living-room, dining-room and bedroom. The room had two doors. One of the doors led into the kitchen and the other into the bathroom.

The main room was very untidy. The table was covered with dirty plates and glasses and there was a full ashtray lying on the floor. There was a strange smell in the room.

I looked into the kitchen. The kitchen was also dirty and untidy. I walked across to the bathroom and opened the door.

Benny Greep was in the bath. His left hand was hanging over the side of the bath. The hand had neatly cut nails, and there was a gold ring on one finger. The wrist was covered by a shirt-sleeve, which was rather dirty. I couldn’t see the rest of the arm, because it was under the water.

Benny Greep’s head was just out of the water. He had a handsome face and quite long, black hair. His eyes were wide open. The only other parts of his body out of the water were his feet. But I couldn’t see his toes because he still had his shoes and socks on. The bath water was red.

I pulled out the plug in the bath, to let the water out. When the bath was empty, I looked at the dead man more closely. He had been dead for several hours. He had been shot in the chest and then pushed into the bath. I looked on the floor by the bath. There was blood there, too, and I was standing in it. I moved back and cleaned the blood off my shoes with some water.

Then I quickly looked round the main room again. The dead man’s coat was lying on a chair and I felt in the pockets. I found a few dollars and a driving licence. The driving licence had a photograph of the dead man on it. The licence belonged to Benny Greep, and the address in the licence was 5314 Arvieda Street, West Los Angeles. The dead man in the bath was definitely Benny Greep.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.