قتل در باشگاه رزمی

مجموعه کیت ینسن - خبرنگار حرفه ای ، کتاب 1 : قتل در باشگاه رزمی

درباره‌ی این کتاب:

Kate used to train in karate when she was young. She was very good at it. Her trainer was sensei named Kawaguchi. Now Kate is a news reporter on the Daily Echo, a national newspaper. Her boss Dave Balzano has a very bad temper. He becomes her nightmare. But still Kate is grateful to him. Dave Balzano ordered her to investigate Kawaguchi's murder. The reporter has to use all the possibilities to resolve the mysterious murder without a motive. Kate's friend from the police Jonty and old karate friends should help her with such a complicated and dangerous case. The next day after sensei's death, somebody kills one of the best Kawaguchi's pupils. There is some strong motive for both these murders. Suddenly Kate's father remembers one shocking story connected with Kawaguchi's daughter.

این شامل 17 زیر است:

کیت یک خبرنگاره و می‌خواد گزارش قتل یک مربی کاراته رو بنویسه.

یک مرگ دیگه مثل مرگ قبلی در سالن رزمی اتفاق افتاده.

کیت با پسر کاواگوچی و پدر خودش ملاقات می‌کنه.

کیت حادثه‌ای که سی سال پیش برای دختر کاواگوچی اتفاق افتاده بود رو می‌فهمه.

کیت به دیدن برادر برندن مورفی میره.

کیت می‌خواد برای دیدن دختر کاواگوچی به ژاپن بره.

یه نفر به کیت تو خونه‌اش حمله میکنه.

کیت به ژاپن میره و با دختر کاواگوچی صحبت می‌کنه.

نائوکو کاواگوچی داستانش رو برای کیت تعریف میکنه.

کیت به دیدن سالن رزمی قدیمیش میره و با مربی حرف میزنه.

کیت دنبال کسی که به قتل اعتراف کرده بود، می‌گرده.

کیت با برادر پیتر بنسون که مرده صحبت می‌کنه و اون میگه که فکر می‌کنه برادرش بلکستون رو کشته.

یک مرسوله‌ی پستی توسط انتقام‌جو به دبیر خانه ارسال شده.

کیت فهمید که انتقام‌جو کی هست.

کیت و پدرش و سانجای دختر برندون مورفی رو می‌گیرن.

بعد از اینکه برندا لووات داستانش رو میگه، به پلیس تسلیمش می‌کنن.

کیت گزارش این پرونده رو می‌نویسه.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.