فصل 12

مجموعه: کتاب های متوسط / کتاب: شازده کوچولو / فصل 12

کتاب های متوسط

43 کتاب | 631 فصل

فصل 12

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی فصل

Chapter twelve

The next planet was inhabited by a drunkard. This visit was a very brief one, but it plunged the little prince into a deep depression.

“What are you doing there?” he asked the drunkard, whom he found sunk in silence before a collection of empty bottles and a collection of full ones.

“Drinking,” replied the drunkard, with a gloomy expression.

“Why are you drinking?” the little prince asked.

“To forget,” replied the drunkard.

“To forget what?” inquired the little prince, who was already feeling sorry for him.

“To forget that I’m ashamed,” confessed the drunkard, hanging his head.

“What are you ashamed of?” inquired the little prince, who wanted to help.

“Of drinking!” concluded the drunkard, withdrawing into silence for good. And the little prince went on his way, puzzled.

“Grown-ups are certainly very, very strange,” he said to himself as he continued on his journey.

مشارکت کنندگان در این صفحه

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.