موزه ای که سکه را بد توصیف کرد

مجموعه: کتاب های متوسط / کتاب: شکست های قهرمانانه / درس 9

کتاب های متوسط

43 کتاب | 631 درس

موزه ای که سکه را بد توصیف کرد

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

The Museum That Described a Coin Wrongly

In October 1971 in County Durham some people made a big mistake. The South Shields Museum proudly described one of the coins on show as a Roman coin.

Miss Fiona Gordon, who was 9 years old, told them something about the coin that surprised them. It was, in fact, a plastic coin that came from a business that sold sweet drinks. They gave them to people who returned bottles to the shop.

When they asked her to explain, she said, ‘I knew because I saw the letter “R” on one side of the coin.’ A man from the museum said, ‘The coin looks just like a Roman coin. We thought the letter “R” meant “Roma”.

In fact it was “R” for Robinsons, the business that makes the drinks.’

‘The date is wrong by almost 2,000 years,’ Miss Gordon said helpfully.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.