احمق ترین دزد ها

مجموعه: کتاب های متوسط / کتاب: شکست های قهرمانانه / درس 14

کتاب های متوسط

43 کتاب | 631 درس

احمق ترین دزد ها

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

The Most Stupid Robbers

Three thieves at Billericay in Essex spent many hours in 1971 planning to rob the post office in Mountnessing Road.

They knew the best time to do it, when there was most money in the building and no guard. They also bought guns and a car to help them escape.

So when the time came the Mountnessing robbers drove very fast through Billericay to the post office.

They jumped out of the car and ran towards the building. That was when they realized something important. The post office was not a post office now. It closed twelve years before. The building was now an ordinary shop.

Mrs Gertrude Haylock, the 76-year-old shopkeeper, later explained, ‘I saw these two men running towards the shop with guns and I said to my customer, “Here’s somebody trying to be funny.”’

When they got inside the shop, the robbers pointed their guns at Mrs Haylock and her customer, Mrs Con stance Clarke. They told Mrs Haylock to give them all the money in the shop.

There was only £6 in the shop because there were not many customers. They took the money.

‘I think they thought there were hundreds of pounds in the shop. They looked so funny dressed like robbers. It was just like in a film,’ said Mrs Haylock.

After the robbers left, Mrs Clarke felt suddenly ill when she realized that they were real robbers with real guns.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.