بدترین مطالعه اسلحه ممکن

مجموعه: کتاب های متوسط / کتاب: شکست های قهرمانانه / درس 32

کتاب های متوسط

43 کتاب | 631 درس

بدترین مطالعه اسلحه ممکن

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زیبوک» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زیبوک»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

متن انگلیسی درس

The Most Unsuccessful Study of a Weapon

German soldiers went into the town of Brest in France in 1940 and found a new French secret weapon, the 15-inch ‘Richelieu’ gun. They were very pleased and they immediately asked someone to study the new weapon.

They wanted to know how to use it and they wanted to know quickly. But the man who was studying the weapon did not like working fast. He was always careful and he wrote down every little thing about the weapon.

He did not finish the study until April 1944. Also, it was not possible to use the gun for the rest of the war because there were no more bullets left for it. The man used all of them during the study.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.