چگونه ذهنیت خود را تغییر دهید

کتاب چگونه ذهنیت خود را تغییر دهید

در رابطه با این کتاب:

How to Change Your Mind - What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence is a 2018 book by Michael Pollan.

این کتاب شامل 104 فصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.