کتاب های پیشرفته

مجموعه کتاب های پیشرفته

در رابطه با این مجموعه:

کتاب های سطح بندی شده، کتاب های ساده ای برای تقویت واژگان و مطالعه گسترده هستند که مختص زبان آموزان تهیه می شوند تا به راحتی آنها را مطالعه کنند.

این مجموعه شامل 19 کتاب زیر است:

Criminals in the United States of America are much the same as criminals in any other place. They lie, cheat, steal, carry guns, break into houses — and murder people. Sometimes they get caught, sometimes they don't. And some of them have bad dreams for the rest of their lives.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.